Vragen? Bel 0595 412 021
    Menu
Nieuws
KDV MamiNet gevestigd aan de Hoofdstraat!
Kinderdagverblijf MamiNet is sinds 1 September gevestigd aan de Hoofdstraat 224! We genieten al volop van de heerlijke ruime speelplek!
terugblik 2017
December alweer de laatste maand, tijd voor een terugblik.
Een nieuw begin
Ik heb afscheid genomen van stichting Thuishuis en van alles wat daar bij hoort. Afscheid van een stukje zekerheid, thuishuis collega's en delen van ervaring. Maar het betekent niet het einde van MamiNet. Vanaf vandaag is er een nieuw begin en is MamiNet een zelfstandig kinderdagverblijf!

Bekijk meer berichten

Afspraken rond opvang

 

Aantal uren opvang

Tijdens het plaatsingsgesprek worden de afspraken m.b.t. de opvang vastgelegd. Hierbij wordt ook het aantal opvanguren per week vastgelegd.
Er zal een gemiddeld aantal uren per maand berekend worden. Dit aantal uren x het uurbedrag zal twaalf keer per jaar aan de ouders worden gefactureerd. De nationale feestdagen waarop MamiNet gesloten is worden wel doorberekend.
Bij opvang op wisselende tijden geldt een andere berekeningssystematiek. Er wordt op basis van het werkrooster van de ouders/verzorgers uitgegaan van een schatting van het aantal opvanguren per drie maanden. Vervolgens zal op grond van deze inschatting het gemiddeld aantal uren per maand worden berekend.
Tussentijdse wijzigingen in contracten, uren e.d. kunnen er aanleiding toe geven het gemiddeld aantal uren opnieuw vast te stellen.

Het minimum aantal opvanguren moet 3 uur per week per kind bedragen.


MamiNet is 51 weken open

MamiNet is 51 weken per jaar open. De nationaal erkende feestdagen vallen hierbuiten. 

Vakanties en vrije dagen van de ouders, graag een maand vantevoren doorgeven. 
Als er wegens ziekte van het kind geen opvang plaatsvindt, moet dit z.s.m. doorgegeven worden.